KONTAKT

o podjetju akcija ponudba kontakt lokacija

Piščanec Računovodstvo d.o.o., Koper

Cesta Marežganskega upora 5
6000 Koper

GSM: 041 674 523
TEL/FAX.: 05/625-07-87
E-MAIL: kazimir@siol.net
kazimir@piscanec-kp.si

 
DEJAVNOSTI
Za vas bomo opravljali naslednje storitve:

• kontiranje in knjiženje dokumentov za temeljne poslovne knjige,
• analitično evidentiranje stroškov in prihodkov,
• fakturiranje,
• vodenje davčne knjige izdanih in prejetih faktur,
• obračun davka na dodano vrednost,
• obračun plač, regresov za letni dopust, avtorskih honorarjev,
• izdelava glavne blagajne,
• obračun osnovnih sredstev (amortizacije in prevrednotenja),
• sestavljanje poročila o plačah zaposlenih ZPIZ-a (M4/M8),
• sestavljanje letnih računovodskih izkazov, kot so: izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, izkaz bilančnega dobička ali izgube,
• izdelava davčne bilance,
• obračun nadomestila plač za refundacijo boleznin, nege,
• sestavljanje poročil Banki Slovenije o terjatvah in obveznostih,
• po potrebi urejanje kadrovskih zadev,
• priprava dokumentacije za pridobitev kreditov,
• kontaktiranje z davčnimi organi,
• druge svetovalne storitve
 
Piščanec Računovodstvo d.o.o.| Pravno obvestilo